СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЯКОСТІ

З 2001 року стабільна якість продукції «Артвайнері» контролюється Міжнародною системою управління якістю Міжнародного стандарту ISO 9001. Впровадження системи дозволило систематизувати всі процеси, спрямовані на задоволення вимог споживачів.

З 2006 року впроваджена й ефективно функціонує «Система управління безпекою харчових продуктів» ISO 22000:2005, що дозволило забезпечити управління ризиками й мінімізацію їх виникнення.

Вимоги й очікування споживачів зростають з кожним роком. Роздрібні мережі встановлюють обов’язковою умовою для постачальників підтвердження щодо дотримання визнаних стандартів у сфері Безпеки Харчових Продуктів. Керівництво «Артвайнері» націлене на задоволення потреб своїх споживачів. Впровадження у 2013 році схеми сертифікації FSSC 22000 (що включає вимоги ISO 22000:2005 та ISO/TS 22002-1:2009) дозволяє співробітничати з великими мережевими компаніями по усьому світу, що обумовлене єдиним стандартом управління безпекою продукції.

Інтегрована система менеджменту «Артвайнері» щорічно успішно підтверджує відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008 і FSSC 22000 в органі з сертифікації TUV ZUD. Система є ефективним механізмом управління виробничими та адміністративними процесами сучасного високотехнологічного підприємства.

ВІСІМ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Орієнтація на споживача

 • – Розуміння існуючих і майбутніх потреб споживача.
 • – Задоволення вимог споживача.
 • – Прагнення перевищити очікування споживача.

Лідерство

 • – Єдність мети і напряму розвитку підприємства.
 • – Розвиток корпоративної культури.
 • – Забезпечення балансу між відповідальністю і повноваженнями персоналу.

Залучення персоналу

 • – Повне розкриття і розвиток здібностей персоналу.
 • – Використання можливостей персоналу з максимальною користю для досягнення поставлених цілей.

Процесний підхід

 • – Визначення ключових процесів і їхніх взаємозв'язків.
 • – Комплексне управління ресурсами для ефективного досягнення бажаних результатів.

Системний підхід

 • – Планування і координація всіх аспектів діяльності.
 • – Регулярна комплексна оцінка результатів.

Постійне поліпшення

 • – Вдосконалення як постійна мета в усій діяльності підприємства.
 • – Навчання персоналу як визначальний чинник безперервного вдосконалення.

Ухвалення рішень на основі аналізу фактів

 • – Проведення вимірів для отримання даних про процеси.
 • – Аналіз, обробка і накопичення інформації для поліпшення виробничих процесів і діяльності всіх підрозділів підприємства.

Взаємовигідні стосунки з постачальниками

 • – Створення цінностей через взаємовигідні і взаємозалежні стосунки з партнерами.
 • – Підтримка стабільних довгострокових стосунків.

СІМ ПРИНЦИПІВ БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ:

 • – Виявлення і визначення ризиків і небезпек, пов'язаних з виробництвом харчових продуктів на всіх стадіях від закупівлі до реалізації.
 • – Визначення точок, процедур, етапів і процесів, які треба контролювати, для запобігання або зведення до мінімуму ризиків і небезпек виробництва.
 • – Визначення параметрів, яких слід дотримуватися, щоб критична точка знаходилася під контролем.
 • – Створення системи тестування критичних контрольних точок за допомогою запланованих випробувань і вимірів.
 • – Розробка корегувальних дій, які слід вживати, коли критична точка не контролюється.
 • – Розробка процедури комплексної перевірки виробничих процесів.
 • – Розробка документації для звітності щодо контролю безпеки продукції.